Windows Server Version 20H2 Updated 11-2021 (OS Build 19042.1348)

464

– Bản cài đặt Windows Server Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 19042.1348). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản core của Windows Server Standard và Windows Server Datacenter.

* Info:

RAR: Windows Server Version 20H2 Updated 11-2021 (OS Build 19042.1348).rar
SHA-256: a883981938594b269f0cd279b57409cbed463b6510d3d4864640e5b964010720
ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_nov_2021_x64_dvd_47e439e3.iso
SHA-256: 329f052af3f3da1ab75f0c07bd67bc248bc7d72ba34aa8031ede806f6b5cf623
File Size: 3.67 GB

DOWNLOAD

Passwordalldcm.com