Windows Server 2019 (Updated Aug 2021)

- Windows Server 2019 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt Windows Server 2019 này gồm có các phiên bản sau: Windows...