Windows Server Version 20H2 Updated 11-2021 (OS Build 19042.1348)

– Bản cài đặt Windows Server Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 19042.1348). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản core...

Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237)

– Bản cài đặt Windows Server, Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 19042.1237). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản là...

Windows Server, Version 20H2 Updated 2021

Info: Password: alldcm.com - Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165). RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165).rar SHA1: 5716107c10ca77dad12be9d8a697a88e2b4358c9 ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_aug_2021_x64_dvd_a9e6afc1.iso SHA1: 48e4c57ca259cf61cc13f1e99b2890d73ba48f77 File Size: 3.50 GB DOWNLOAD - Windows Server, Version 20H2 Updated...

Windows Server, Version 2004 Updated 2020

Info: - Windows Server, Version 2004 Updated 09-2020 (OS Build 19041.508) RAR: Windows Server, Version 2004 Updated 09-2020 (OS Build 19041.508.rar SHA1: 1630e1b9790709ff3b0277ca81867d92c6101ac3 ISO: en_windows_server_version_2004_updated_sep_2020_x64_dvd_070c5f2a.iso SHA1: fb35f5df7f3504e7838cf1222ed3da49c72484e7 File Size: 3.22 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD - Windows Server, Version 2004 Updated...

Windows Server, Version 1909 Updated 04-2020 (OS Build 18363.778)

Info: RAR: Windows Server, Version 1909 Updated 04-2020 (OS Build 18363.778).rar SHA1: fe5cd2ed81072c2dd34c62c2c380bbf3d98d4ee4 ISO: en_windows_server_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_c2324f4e.iso SHA1: 5f3c00849967e5cf2ae66635c32af370742c8e0f File Size: 3.23 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1903 (OS Build 18362.657) Updated 02-2020

Info: - Windows Server, Version 1903 Updated 02-2020 (OS Build 18362.657) RAR: Windows Server, Version 1903 Updated 02-2020 (OS Build 18362.657).rar SHA1: 1f2f7a78d0b201066548e803f6a889ad4c04fa0b ISO: en_windows_server_version_1903_updated_feb_2020_x64_dvd_3c4203c8.iso SHA1: bd36b5f5c592ab2442cc3f68019735cd05d6b5f9 File Size: 3.26 GB Password:...

Windows Server, Version 1809 (OS Build 17763.107) Updated 10-2018

Info: RAR: Windows Server, Version 1809 Updated 10-2018 (OS Build 17763.107).rar SHA1: 2eebd25321e878e5709e5ce349c9eeab8da3a9ad ISO: SW_DVD9_Win_Server_STD_CORE_1809_64Bit_English_DC_STD_MLF_X21-96563.ISO SHA1: 23f42a95a16ab0be14e3e4c6575e169f5be6e90b File Size: 3.01 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1803 (OS Build 17134.1) Updated 04-2018

- Windows Server, version 1803 Official from Microsoft. Updated April-2018.  Info: RAR: Windows Server, Version 1803 Updated 04-2018 (OS Build 17134.1).rar SHA1: f004a4f0a331e254ce7b1a6516771efaabc3143f ISO: en_windows_server_version_1803_x64_dvd_12063476_2.iso SHA1: 7b389be8e691984b913c1985cbf35732a525f859 File Size: 2.82 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1709 (OS Build 16299.15) Updated 09-2017

- Đây là bản Windows Server nguyên bản sạch, không thêm hay bớt bất cứ thành phần nào. Và được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Cập nhật mới nhất...