Windows Server, Version 1709 (OS Build 16299.15) Updated 09-2017

368

– Đây là bản Windows Server nguyên bản sạch, không thêm hay bớt bất cứ thành phần nào. Và được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Cập nhật mới nhất đến tháng 09-2017. 

Thông tin: (Tên và mã SHA1 của file nén lẫn file ISO nguyên bản).

  • RAR: Windows Server, Version 1709 Updated 09-2017 (OS Build 16299.15).rar

  • SHA1: 8a8a51c0fdcce11d5174fb44f561704e673a727b

  • ISO: en_windows_server_version_1709_x64_dvd_100090904.iso

  • SHA1: 9b901a2ce6a8e126496efb0d2440c0187fe614b8

  • File Size: 2.78 GB

  • Password: alldcm.com

DOWNLOAD