Windows Server, Version 1709 (OS Build 16299.15) Updated 09-2017

- Đây là bản Windows Server nguyên bản sạch, không thêm hay bớt bất cứ thành phần nào. Và được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Cập nhật mới nhất...