Windows Server 2019 (Updated Aug 2021)

- Windows Server 2019 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt Windows Server 2019 này gồm có các phiên bản sau: Windows...

Windows Server 2019 Features on Demand

Windows Server 2019 Features on Demand Password: alldcm.com – Windows Server 2019 Features on Demand. RAR: Windows Server 2019 Features on Demand (x64).rar SHA1: 640c9e70087af18d21650fc161dbd91b468fd8db ISO: en_windows_server_2019_features_on_demand_x64_dvd_c6194375.iso SHA1: 113a9d70ec2a676dc95c5f088855b177ea630583 File Size: 334 MB DOWNLOAD

Windows Server 2019

Windows Server 2019 Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience) Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience) Password: alldcm.com – Windows Server 2019. RAR: Windows Server 2019 (x64).rar SHA1: 6b217b6b594665c9f95e6332680c26591288dc25 ISO: en_windows_server_2019_x64_dvd_4cb967d8.iso SHA1: 2047f4e9fe2894f138395f3fac037c007dd1493e File...