Windows Server 2019 (Updated Aug 2021)

551

– Windows Server 2019 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt Windows Server 2019 này gồm có các phiên bản sau:

Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)
Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience)

Thông tin:

  • Windows Server 2019 (Updated Aug 2021)
  • Password: alldcm.com
RAR: Windows Server 2019 (Updated Aug 2021) (x64).rar
SHA1: f662777e15ba656e3f973fbbe7909749b25a5de0
ISO: en-us_windows_server_2019_updated_aug_2021_x64_dvd_a6431a28.iso
SHA1: ae4f3bf7b2efe97f1b398cff3aa7b7b8939d00ca
File Size: 5.19 GB

DOWNLOAD

– Thêm một số hình ảnh về bản Windows Server 2019 này.

– Chọn phiên bản Hệ điều hành muốn cài.

– Start Menu

– About Windows.

– Task Manager.

– Windows Settings

– Installed Updates.

– Server Manager Dashboard.

– Select server roles.