Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237)

538

– Bản cài đặt Windows Server, Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 19042.1237). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản là Windows Server Standard và Windows Server Datacenter.

* Info:

RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237).rar
SHA1: 239ca5a01027f511aeb04e1da1424e61ddc25876
ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_sep_2021_x64_dvd_b6cf7ace.iso
SHA1: caac1bc0537d231d5a0a714ca2790f49b5c5a653
File Size: 3.50 GB

DOWNLOAD

Passwordalldcm.com