Windows Server, Version 20H2 Updated 2021

406

Info:

Password: alldcm.com

Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165).

  • RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165).rar
  • SHA1: 5716107c10ca77dad12be9d8a697a88e2b4358c9
  • ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_aug_2021_x64_dvd_a9e6afc1.iso
  • SHA1: 48e4c57ca259cf61cc13f1e99b2890d73ba48f77
  • File Size: 3.50 GB

DOWNLOAD

Windows Server, Version 20H2 Updated 05-2021 (OS Build 19042.985).

  • RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 05-2021 (OS Build 19042.985).rar
  • SHA1: dcb1c1b763915fe10113c4126ce7afc17610f3d3
  • ISO: en_windows_server_version_20h2_updated_may_2021_x64_dvd_7563a3e5.iso
  • SHA1: 4919f2eb8e7cd774efd05a8a4ca4283c734e2470
  • File Size: 3.46 GB

DOWNLOAD

– Một vài hình bản của bản Windows Server, Version 20H2.