Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.318 (Business, Consumer, IoT Editions)

Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.318). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home Single Language Windows 11 Education Windows 11 Education N Windows 11 Pro Windows 11 Pro N Windows 11 Pro Education Windows...

Windows 11 Version 21H2 Consumer & Business Editions (OS Build 22000.258)

Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.258). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home Single Language Windows 11 Education Windows 11 Education N Windows 11 Pro Windows 11 Pro N Windows 11 Pro...

Windows 11 Version 21H2 Final – OS Build 22000.194 (Consumer & Business Editions)

Bản cài đặt Windows 11 final nguyên gốc mới nhất tháng 10/2021 của Microsoft. - Windows 11 Version 21H2 Consumer Editions (OS Build 22000.194). Windows 11 Home Windows 11 Home N Windows 11 Home...

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) nguyên bản Microsoft. File ISO cài đặt Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) 64 bit bao gồm các bản cài đặt sau: Windows...

Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required)

Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt. Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft. ...

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official). RAR: Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official).rar SHA1: 11a6a0e2312b2d09ba1cd6982e4f8a2ae2e642cf ISO: Windows11_InsiderPreview_Client_x64_en-us_22000.iso SHA1: 6ee25e52e740604881b2d11f003274f374488ae5 File Size: 5.11 GB DOWNLOAD Password: alldcm.com