Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required)

837
  • Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt.
  • Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft.
  • Tích hợp sẵn NET Framework 3.5.
  • Có thể sử dụng file iso này để cài đặt cho những máy có hoặc không hỗ trợ UEFI, Secure Boot và TPM 2.0.
  • Bản cài dạng Multi Editions gồm các phiên bản sau:
Windows 11 Home
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 11 Education
Windows 11 Enterprise

Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required).

RAR: Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.160).rar
SHA1: 058e447c9f0c0793a89c9d9a846ecdbc00a7b5e2
ISO: 22000.160.210811-1701.CO_RELEASE_SVC_PROD2_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US_FIX.iso
SHA1: 144f2ddc9c50cf902da718002534ef884d2faf43
File Size: 5.36 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

  • Một vài hình ảnh của bản build 22000.160.

Hình 01: Lựa chọn phiên bản để cài đặt Windows 11.

Hình 02: Thông tin tổng quan về hệ thống.

Hình 03: Giao diện Desktop.

Hình 04: Nút Start

Hình 05: Task Manager

Hình 06: This PC

Hình 07: Các chương trình đã được cài đặt.

Hình 08: Các bản cập nhật đã cài.