Windows Server Version 20H2 Updated 11-2021 (OS Build 19042.1348)

– Bản cài đặt Windows Server Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 11/2021 (OS Build 19042.1348). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản core...

Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237)

– Bản cài đặt Windows Server, Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 19042.1237). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản là...

Windows Server, Version 20H2 Updated 2021

Info: Password: alldcm.com - Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165). RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165).rar SHA1: 5716107c10ca77dad12be9d8a697a88e2b4358c9 ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_aug_2021_x64_dvd_a9e6afc1.iso SHA1: 48e4c57ca259cf61cc13f1e99b2890d73ba48f77 File Size: 3.50 GB DOWNLOAD - Windows Server, Version 20H2 Updated...