Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 11/2021 của Windows 10 Version 21H2 Business & Consumer Editions (OS Build 19044.1288). Windows 10 Version 21H2 Consumer Editions gồm các phiên...

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version 21H2 (OS Build 19044.1288)

- File cài đặt Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version 21H2 (OS Build 19044.1288) gồm 02 phiên bản. Windows 10 Enterprise LTSC Windows 10 Enterprise N LTSC - Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Version...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 – 2021.05)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05) Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...