Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 – 2021.09)

485
  • Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237).
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 - 2021.09) 32 Bit.rar
SHA1: 432da6c3877361d22ddb030a88d267f9890e0ef0
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x86_dvd_8513fd7d.iso
SHA1: d6b4986d42be64134b7690830a91979394769ac8
File Size: 3.80 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1237 - 2021.09) 64 Bit.rar
SHA1: ce4a32815bba15d80036dc254f6333aa97777cd9
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_56628c48.iso
SHA1: cb7ef1a0723a0ae97d5e0261adace29c266618df
File Size: 5.32 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com