Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

765
  • Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237).
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 - 2021.09) 32 Bit.rar
SHA1: eb0009bf35de310326eacde5c7da0c3f509aeb0d
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_20h2_updated_sep_2021_x86_dvd_90cb16a9.iso
SHA1: 0319409936467e69e01bd178e18c0ac9c6c76826
File Size: 4.31 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1237 - 2021.09) 64 Bit.rar
SHA1: 7ac152bfdb56d923e88aaf0b00bce03a5adc28e3
ISO: en-us_windows_10_consumer_editions_version_20h2_updated_sep_2021_x64_dvd_3c140bb1.iso
SHA1: ea2e7e0667ba418d0a0b0576d9463d5c01fbf025
File Size: 5.94 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com