Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

455
  • Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237).
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32 Bit.

RAR: Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 - 2021.09) 32 Bit.rar
SHA1: c81960fef1b674acbac6f6ea3a9f082f79541226
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_20h2_updated_sep_2021_x86_dvd_5dbec981.iso
SHA1: da706cbd2622cf97abe1c2d6910083e2d011deec
File Size: 4.18 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

64 Bit.

RAR: Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 - 2021.09) 64 Bit.rar
SHA1: 6421820235c3e6b130016a2949ad437a25ecc3b0
ISO: en-us_windows_10_business_editions_version_20h2_updated_sep_2021_x64_dvd_945887f1.iso
SHA1: e6ed8890222cfebbb7944d9ad59623abf7288e6b
File Size: 5.75 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com