How to Download

  • Alldcm.com sử dụng dịch vụ rút gọn link miễn phí nên sẽ có quảng cáo của bên dịch vụ này. Điều này có thể gây khó khăn cho bạn khi tải file. Nếu không biết cách tải file tại trang Alldcm.com. Bạn có thể xem video sau trên Youtube : How to download file from Megaurl
  • Alldcm.com là nơi chia sẻ những bài viết hữu ích về CNTT. Ngoài ra ở đây bạn có thể tìm và tải về những file cài đặt nguyên gốc của Hệ điều hành Microsoft Windows, Microsoft Windows Server hay Microsoft Office hoàn toàn miễn phí.
  • Alldcm.com không cung cấp, lưu trữ hay chia sẻ Keygen, Patch, Crack hay key lậu…
  • Để tránh bị chèn mã độc, virus thì khi chia sẻ file. Alldcm.com sẽ nén lại bằng phần mềm Winrar và đặt mật khẩu (password) cho file đó.
  • Mật khẩu mặc định khi site chia sẻ là: alldcm.com
  • Mỗi file sẽ có một mã MD5, SHA1 hoặc SHA-256 của file nén và một mã hash của file gốc bên trong file nén đó.
  • Báo link hỏng hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ email