Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.169 – 2021.08)

400

– Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau:

Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Datacenter (Desktop Experience)

* Info:

RAR: Windows Server 2022.rar
SHA1: 60c8d986eadbe98191e92489acc05a4542d61270
ISO: en-us_windows_server_2022_x64_dvd_620d7eac.iso
SHA1: b5d2c0f12d790f4aa3ed2c946c90841775495620
File Size: 5.16 GB

DOWNLOAD

Passwordalldcm.com

– Một vài hình ảnh về bản cài này.