Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 with Update (Updated 11/2014)

368
  • Windows Server 2012 R2 with Update (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)

Password: alldcm.com

Windows Server 2012 R2 with Update (x64).

RAR: Windows Server 2012 R2 with Update (x64).rar
SHA1: 73104d48ff5676f3cdc69505a459992aca3c5246
ISO: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso
SHA1: 865494e969704be1c4496d8614314361d025775e
File Size: 5.02 GB

DOWNLOAD

Windows Server 2012 R2 (x64).

RAR: Windows Server 2012 R2 (x64).rar
SHA1: a2819c35bc3beace618a7a0aa4cb0d7097c9a9bf
ISO: en_windows_server_2012_r2_x64_dvd_2707946.iso
SHA1: b6f063436056510357cb19cb77db781ed9c11df3
File Size: 3.97 GB

DOWNLOAD

– Một vài hình ảnh bản Windows Server 2012 R2 with Update.

Hình 01: Lựa chọn phiên bản Hệ điều hành muốn cài đặt.

Hình 02: Giao diện đăng nhập.

Hình 03: Start Menu.

Hình 04: Thông tin phiên bản Hệ điều hành đang dùng.

Hình 05: Thông tin trong Registry.

Hình 06: Task Manager.

Hình 07: Mặc định chưa có bất kì chương trình hay phần mềm nào được cài đặt sẵn.

Hình 08: Các bản Hotfix cũng như các bản cập nhật bảo mật đã được cập nhật sẵn.

Hình 09: Administrative Tools.

Hình 10: Giao diện Server Manager.

Hình 11: Server Roles.