Trang chủ Bài viết Trang 3

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237 – 2021.09)

Bản cài đặt nguyên gốc mới nhất tháng 09/2021 của Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1237). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.230 – 2021.09)

– Bản cài đặt Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 20348.230). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên...

Windows Server, Version 20H2 Updated 09-2021 (OS Build 19042.1237)

– Bản cài đặt Windows Server, Version 20H2 cập nhật mới nhất tháng 09/2021 (OS Build 19042.1237). Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bao gồm 02 phiên bản là...

Microsoft Office Professional Plus 2021 Retail

Microsoft Office Professional Plus 2021 Retail. RAR: Microsoft Office Professional Plus 2021 Retail.rar SHA1: ec9c596924d1c0bce49e0dde2117513a249e3c48 IMG: ProPlus2021Retail.img SHA1: 25e581d90bbf3a1277b156c4410d29109bcd9230 File Size: 4.18 GB DOWNLOAD Password: alldcm.com Hình ảnh Microsoft Office Professional Plus 2021 Retail.

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) nguyên bản Microsoft. File ISO cài đặt Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.194) 64 bit bao gồm các bản cài đặt sau: Windows...

Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required)

Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt. Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft. ...

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official). RAR: Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official).rar SHA1: 11a6a0e2312b2d09ba1cd6982e4f8a2ae2e642cf ISO: Windows11_InsiderPreview_Client_x64_en-us_22000.iso SHA1: 6ee25e52e740604881b2d11f003274f374488ae5 File Size: 5.11 GB DOWNLOAD Password: alldcm.com

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 – 2021.05)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Bài Mới