Xử lý lỗi hiển thị trùng lặp tên, kí tự khi kết nối thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động trên Windows 10.

1039
  • Nếu các bạn để ý, Trên một số máy tính chạy Hệ điều hành Windows 10. Mỗi khi bạn kết nối thẻ nhớ, USB hay ổ cứng di động vào máy tính sẽ xuất hiện 02 tên và kí tự giống nhau của thiết bị đó như hình bên dưới.

  • Để xử lý lỗi này ta làm như sau: Đầu tiên bạn nhấn phím Windows + R để mở cửa sổ Run. Sau đó gõ regedit rồi nhấn OK.

  • Cửa sổ User Account Control xuất hiện chọn Yes để tiến hành chạy công cụ Registry Editor.

  • Hoặc trên thanh Taskbar bạn nhấn vào biểu tượng search hình kính lúp gõ vào chữ “registry“. Sau đó chọn vào công cụ Registry Editor > Open.

  • Sau khi đã mở Registry Editor bạn tìm khoá tên “{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}“. Sau đó nhấn chuột phải vào khoá này chọn Rename. Và đổi tên khoá này thành “{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}.old“.
  • Đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}
  • Hoặc đường dẫn sau nếu bạn không tìm thấy khoá trên.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}

  • Sau khi đổi tên thành công.

  • Kết quả thẻ nhớ, ổ USB hay ổ cứng di động không còn trùng lặp tên và kí tự như trước nữa.

Video Youtube hướng dẫn cho bạn nào không làm được: https://youtu.be/0BCyyttV528