Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X64 ISO (Evaluation)

Download: File Name: Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X64_14393.0.160715-1616.RS1.rar Size: 3.33 GB MD5: fd2b4fbb7a8d02306638bc5f50d23a80 Link Tải:  Download Password: alldcm.com

Windows 10 Enterprise 1709 X86 ISO (Evaluation)

This is evaluation version of Microsoft Windows 10 Enterprise 32 bit. Name : Windows 10 Enterprise Evaluation Description : Windows 10 Enterprise Evaluation Version : 10.0.16299 ServicePack Build : 15 ServicePack Level : 0 Edition : Enterprise Evaluation Languages...

Windows 10 Enterprise 1709 X64 ISO (Evaluation)

This is evaluation version of Microsoft Windows 10 Enterprise 64 bit. Name : Windows 10 Enterprise Evaluation Description : Windows 10 Enterprise Evaluation Version : 10.0.16299 ServicePack Build : 15 ServicePack Level : 0 Edition : Enterprise Evaluation Languages...

Windows 10 Version 1709 64 Bit ISO

  File cài đặt 64 bit nguyên gốc từ Microsoft. File ISO bao gồm nhiều bản cài đặt. Info: Windows 10 S Windows 10 S N Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows...

Windows 10 Version 1709 32 Bit ISO

File cài đặt 32 bit nguyên gốc từ Microsoft. File ISO bao gồm nhiều bản cài đặt. Info: Windows 10 S Windows 10 S N Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows...

Windows 10 Version 1703 32 Bit ISO

Info: File Name: Windows 10 V1703 X86.rar Size: 3.00 GB MD5: 3626c4141084ad6f7678003be24b6368 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Version 1703 64 Bit ISO

Info: File Name: Windows 10 V1703 X64.rar Size: 4.03 GB MD5: 3d451a7fcc3f4bae477d7883cab0b021 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Version 1703 AIO 12 in 1 Tích Hợp Sẵn Offices 2016

Đây là bản Windows 10 phiên bản AIO tất cả trong một. Gồm 32 và 64 bit của nhiều bản Windows như: Windows 10 Home Single Language, Windows 10 Home, Windows...

Windows 10 Version 1607 32 Bit ISO

Info: File Name: alldcm.com_Windows 10 V1607_UK X86.rar Size: 3.14 GB MD5: be5a5c01228b3dfaf9f2d27a5275ea82 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Version 1607 64 Bit ISO

Info: File Name: alldcm.com_Windows 10 V1607_UK X64.rar Size: 4.07 GB MD5: 87c0f7b2796ea07d09fef53208530866 Download: Fshare Password: alldcm.com