Windows Vista N Service Pack 2

419
  • File cài đặt 64 bit (x64) gồm 02 phiên bản:
Windows Vista Home Basic N
Windows Vista Business N

Windows Vista N SP2 64 bit.

RAR: Windows Vista N SP2 64 bit.rar
MD5: 392546c771092def8523d31a5f7d5f88
ISO: en_windows_vista_n_sp2_x64_dvd_342268.iso
MD5: 8bb3c66dca5a91a65ed0b601a32fccda
File Size: 2.87 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

– Một vài hình ảnh của bản Windows Vista N Service Pack 2.