Windows 10 Enterprise 2016 LTSB X64 ISO

Được lấy từ file iso nguyên bản chưa qua chỉnh sửa. Đã được test thử trên hệ thống phần cứng thật. Và để tiện chia sẻ thì Alldcm.com đã nén lại...

Windows 10 Enterprise LTSB 2015 X64/X86 ISO

File iso cài đặt của Windows 10 Enterprise LTSB 2015 bao gồm bản 32 bit và 64 bit. Đây hoàn toàn là những file iso nguyên bản chưa qua chỉnh sửa. Được...

Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X86 ISO (Evaluation)

Download: File Name: Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X86_14393.0.160715-1616.RS1.rar Size: 2.45 GB MD5: af59d8daa99a2064b1cace025ae9ba85 Link Tải:  Download Password: alldcm.com

Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X64 ISO (Evaluation)

Download: File Name: Windows 10 Enterprise LTSB 2016 X64_14393.0.160715-1616.RS1.rar Size: 3.33 GB MD5: fd2b4fbb7a8d02306638bc5f50d23a80 Link Tải:  Download Password: alldcm.com

Windows 10 Enterprise 1709 X86 ISO (Evaluation)

This is evaluation version of Microsoft Windows 10 Enterprise 32 bit. Name : Windows 10 Enterprise Evaluation Description : Windows 10 Enterprise Evaluation Version : 10.0.16299 ServicePack Build : 15 ServicePack Level : 0 Edition : Enterprise Evaluation Languages...

Windows 10 Enterprise 1709 X64 ISO (Evaluation)

This is evaluation version of Microsoft Windows 10 Enterprise 64 bit. Name : Windows 10 Enterprise Evaluation Description : Windows 10 Enterprise Evaluation Version : 10.0.16299 ServicePack Build : 15 ServicePack Level : 0 Edition : Enterprise Evaluation Languages...

Windows 10 Version 1709 64 Bit ISO

  File cài đặt 64 bit nguyên gốc từ Microsoft. File ISO bao gồm nhiều bản cài đặt. Info: Windows 10 S Windows 10 S N Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows...

Windows 10 Version 1709 32 Bit ISO

File cài đặt 32 bit nguyên gốc từ Microsoft. File ISO bao gồm nhiều bản cài đặt. Info: Windows 10 S Windows 10 S N Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows...

Windows 10 Version 1703 32 Bit ISO

Info: File Name: Windows 10 V1703 X86.rar Size: 3.00 GB MD5: 3626c4141084ad6f7678003be24b6368 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 10 Version 1703 64 Bit ISO

Info: File Name: Windows 10 V1703 X64.rar Size: 4.03 GB MD5: 3d451a7fcc3f4bae477d7883cab0b021 Download: Fshare Password: alldcm.com

Bài Mới