Windows 10 Version 1607 [Redstone 1] (OS Build 14393.0)

475

– File cài đặt gồm hai phiên bản là Windows 10 Home Windows 10 Pro.

Windows 10 Version 1607 [Redstone 1] (OS Build 14393.0) 32 Bit.

RAR: Windows 10 Home_Pro Version 1607 [Redstone 1] (OS Build 14393.0 - 2016.07) 32 Bit.rar
MD5: 276777c3d054c4562d23fce385267687
ISO: Win10_1607_English_x32.iso
SHA1: 5a4d2c953d884578a6adb448bee5753b80ec1cfa
File Size: 3.14 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com

Windows 10 Version 1607 [Redstone 1] (OS Build 14393.0) 64 Bit.

RAR: Windows 10 Home_Pro Version 1607 [Redstone 1] (OS Build 14393.0 - 2016.07) 64 Bit.rar
MD5: 9a1e42c9738c116ba604c3073b28bf53
ISO: Win10_1607_English_x64.iso
SHA1: 99fd8082a609997ae97a514dca22becf20420891
File Size: 4.07 GB

DOWNLOAD

Password: alldcm.com