Trang chủ Bài viết Trang 3

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Version 1507 (OS Build 10240)

Security Updates 07/2021 (KB5004950) (1.89 GB) DOWNLOAD Password: alldcm.com Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Version 1507 (OS Build 10240). - 32 Bit. RAR: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Version 1507 (OS Build 10240) 32...

Windows Server 2022 Version 21H2 (OS Build 20348.169 – 2021.08)

– Windows Server 2022 cập nhật mới nhất tháng 08/2021. Được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Bản cài đặt gồm có các phiên bản sau: Windows Server 2022 StandardWindows Server...

Microsoft 365 Professional Plus

- Microsoft 365 Professional Plus gồm các ứng dụng sau: Access Excel OneNote Outlook PowerPoint Publisher Skype for Business Word – Microsoft 365 Professional Plus. RAR: Microsoft 365 Professional Plus.rar SHA1: 046d729faacfdaa551446828892284d7297c9a56 IMG: O365ProPlusRetail.img SHA1: a0c37f585dbf2a139983140a987f61b073a4f9f3 File Size: 3.99 GB DOWNLOAD Password: alldcm.com - Hình ảnh Microsoft 365...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1052 – 2021.06)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.1052 - 2021.06) Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1052 – 2021.06)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.1052 - 2021.06) Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.928 – 2021.04)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.928 - 2021.04) gồm các phiên bản: Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.928 – 2021.04)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.928 - 2021.04) gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.631 – 2020.11)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Consumer Editions (OS Build 19042.631 - 2020.11) gồm các phiên bản: Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows...

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.631 – 2020.11)

Windows 10 Version 2009 (20H2) Business Editions (OS Build 19042.631 - 2020.11) gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 10 Version 2004 (20H1) Consumer Editions (OS Build 19041.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 2004 (20H1) Consumer Editions (OS Build 19041.1165 - 2021.08) gồm các phiên bản: Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows...

Bài Mới