Windows 10 Version 1909 (19H2) Business Editions (OS Build 18363.1621 – 2021.06)

Windows 10 Version 1909 (19H2) Business Editions (OS Build 18363.1621 - 2021.06) gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro...

Windows 8.1 N (OS Build 9600.16384)

Windows 8.1 N (OS Build 9600.16384) 32 bit Windows 8.1 N (OS Build 9600.16384) 64 bit - Windows 8.1 N (OS Build 9600.16384) 32 bit. RAR: Windows 8.1 N (OS Build 9600.16384)...

Microsoft Office Home and Student 2016

- Microsoft Office Home and Student 2016 bao gồm các ứng dụng sau: Excel 2016 OneNote 2016 PowerPoint 2016 Word 2016 Password: alldcm.com – Microsoft Office Home and Student 2016. RAR: Microsoft Office Home and Student 2016.rar SHA1: b78a228d349ef654fa6c9fae3b20023400924900 IMG:...

Microsoft Office for Windows 95

Microsoft Office for Windows 95 CD1 Microsoft Office for Windows 95 CD2 Password: alldcm.com – Microsoft Office for Windows 95 CD1. RAR: Microsoft Office for Windows 95 CD1.rar SHA1: 5e582ed0f723cd6aa53159650fb98c569c556d78 ISO: en_office_95_pro_cd1.exe SHA1: 966ece89da6170d0b5ba8136b6a2664d2835c1e0 File Size: 246...

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (x86) - Disc 1 Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (x86) - Disc 2 Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (x64) - Disc 1 Windows Server 2003 R2...

Windows MultiPoint Server 2011

Info: Password: alldcm.com - Windows MultiPoint Server 2011 Premium (x64). RAR: Windows MultiPoint Server 2011 Premium (x64).rar SHA1: 45a7f78a08bdb4148dfd589caea7627114b949aa ISO: en_windows_multipoint_server_2011_premium_x64_dvd_645139.iso SHA1: 67a8936f456d0e253177769851baaccce9dbb9f1 File Size: 3.20 GB DOWNLOAD - Windows Multipoint Server 2011 Standard (x64). ...

Windows 11 V21H2 Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required).

Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt.Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft.Tích...

Bài Mới