Windows Server, Version 20H2 Updated 2021

Info: Password: alldcm.com - Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165). RAR: Windows Server, Version 20H2 Updated 08-2021 (OS Build 19042.1165).rar SHA1: 5716107c10ca77dad12be9d8a697a88e2b4358c9 ISO: en-us_windows_server_version_20h2_updated_aug_2021_x64_dvd_a9e6afc1.iso SHA1: 48e4c57ca259cf61cc13f1e99b2890d73ba48f77 File Size: 3.50 GB DOWNLOAD - Windows Server, Version 20H2 Updated...

Windows Server, Version 2004 Updated 2020

Info: - Windows Server, Version 2004 Updated 09-2020 (OS Build 19041.508) RAR: Windows Server, Version 2004 Updated 09-2020 (OS Build 19041.508.rar SHA1: 1630e1b9790709ff3b0277ca81867d92c6101ac3 ISO: en_windows_server_version_2004_updated_sep_2020_x64_dvd_070c5f2a.iso SHA1: fb35f5df7f3504e7838cf1222ed3da49c72484e7 File Size: 3.22 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD - Windows Server, Version 2004 Updated...

Windows Server, Version 1909 Updated 04-2020 (OS Build 18363.778)

Info: RAR: Windows Server, Version 1909 Updated 04-2020 (OS Build 18363.778).rar SHA1: fe5cd2ed81072c2dd34c62c2c380bbf3d98d4ee4 ISO: en_windows_server_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_c2324f4e.iso SHA1: 5f3c00849967e5cf2ae66635c32af370742c8e0f File Size: 3.23 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1903 (OS Build 18362.657) Updated 02-2020

Info: - Windows Server, Version 1903 Updated 02-2020 (OS Build 18362.657) RAR: Windows Server, Version 1903 Updated 02-2020 (OS Build 18362.657).rar SHA1: 1f2f7a78d0b201066548e803f6a889ad4c04fa0b ISO: en_windows_server_version_1903_updated_feb_2020_x64_dvd_3c4203c8.iso SHA1: bd36b5f5c592ab2442cc3f68019735cd05d6b5f9 File Size: 3.26 GB Password:...

Windows Server, Version 1809 (OS Build 17763.107) Updated 10-2018

Info: RAR: Windows Server, Version 1809 Updated 10-2018 (OS Build 17763.107).rar SHA1: 2eebd25321e878e5709e5ce349c9eeab8da3a9ad ISO: SW_DVD9_Win_Server_STD_CORE_1809_64Bit_English_DC_STD_MLF_X21-96563.ISO SHA1: 23f42a95a16ab0be14e3e4c6575e169f5be6e90b File Size: 3.01 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1803 (OS Build 17134.1) Updated 04-2018

- Windows Server, version 1803 Official from Microsoft. Updated April-2018.  Info: RAR: Windows Server, Version 1803 Updated 04-2018 (OS Build 17134.1).rar SHA1: f004a4f0a331e254ce7b1a6516771efaabc3143f ISO: en_windows_server_version_1803_x64_dvd_12063476_2.iso SHA1: 7b389be8e691984b913c1985cbf35732a525f859 File Size: 2.82 GB Password: alldcm.com DOWNLOAD

Windows Server, Version 1709 (OS Build 16299.15) Updated 09-2017

- Đây là bản Windows Server nguyên bản sạch, không thêm hay bớt bất cứ thành phần nào. Và được tải trực tiếp từ server của Microsoft. Cập nhật mới nhất...

Bài Mới