Microsoft Office 97 Professional

451
  • Microsoft Office 97 Professional
  • Password: alldcm.com
  • Lưu ý: Một số trường hợp khi chạy cài đặt trên Windows XP sẽ báo lỗi. Không thấy xuất hiện các ứng dụng ở menu Start lẫn Desktop. Tuy nhiên ta có thể vào thư mục cài đặt chính để chạy các phần mềm mong muốn một cách bình thường. (Đường dẫn: C:\Program Files\Microsoft Office\Office)

Microsoft Office 97 Professional.

RAR: Microsoft Office 97 Professional.rar
SHA1: 50774c97a163fea5402d776862e01b96224b037f
ISO: Microsoft Office 97 Professional.iso
SHA1: 87d0385e883e0ba36129e9b8eec264a775f53bd4
File Size: 487 MB

DOWNLOAD