Trang chủ Bài viết Trang 2

Windows 11 Version 21H2 OS Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required)

Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt. Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft. ...

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official)

Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official). RAR: Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.132) (Official).rar SHA1: 11a6a0e2312b2d09ba1cd6982e4f8a2ae2e642cf ISO: Windows11_InsiderPreview_Client_x64_en-us_22000.iso SHA1: 6ee25e52e740604881b2d11f003274f374488ae5 File Size: 5.11 GB DOWNLOAD Password: alldcm.com

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 – 2021.08)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.1165 - 2021.08). Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 – 2021.05)

Windows 10 Version 21H1 Consumer Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05). Windows 10 Home Windows 10 Home N Windows 10 Home Single Language Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows...

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928)

Windows 10 Version 21H1 Business Editions (OS Build 19043.928 - 2021.05) Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise N Windows 10 Pro Windows 10 Pro N Windows 10 Pro Education Windows 10...

Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Version 1089 (OS Build 17763.316)

File cài đặt Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Version 1089 (OS Build 17763.316) gồm 02 phiên bản. Windows 10 Enterprise LTSC Windows 10 Enterprise N LTSC - 32 Bit. RAR: Windows 10 Enterprise LTSC...

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB Version 1607 (OS Build 14393.0)

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB Version 1607 (OS Build 14393.0). - 32 Bit. RAR: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N Version 1607 (OS Build 14393.0) 32 Bit.rar MD5: 1826711ee899c33f81b289e0afd3b0e8 ISO: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_9058202.iso SHA1: 3f8f9811a7e72adf88215060e38ba81340dfb0c0 File Size:...

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 (OS Build 14393.0)

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 (OS Build 14393.0). - 32 Bit. RAR: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 (OS Build 14393.0) 32 Bit.rar MD5: a8360f41e0b48510636df618f8fc5148 ISO: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso SHA1: 45e72d02ff17125c699558719eb946d8e140c9cc File Size: 2.45 GB DOWNLOAD Password:...

Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB Version 1507 (OS Build 10240)

Security Updates 07/2021 (KB5004950) (1.89 GB) DOWNLOAD Password: alldcm.com Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB Version 1507 (OS Build 10240). - 32 Bit. RAR: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N Version 1507 (OS Build...

Bài Mới