Windows 8.1 AIO 20 in1 Updated 05 2014_PreActived X86 ISO

Đây là file cài đặt dạng ISO 32 bit của Windows 8.1 Pro. Như mọi khi các bạn tải file về giải nén ra sẽ được file ISO bên trong. File...

Windows 8.1 AIO 20 in1 Updated 05 2014_PreActived X64 ISO

Điểm khác biệt của bản cài đặt với các bản ISO 8.1 khác ở chỗ. Đây là bản All in one (AIO) tất cả trong một. Bao gồm nhiều bản Windows...

Windows 8.1 Pro Volume X86 ISO

Đây là file cài đặt dạng ISO 32 bit của Windows 8.1 Pro. Các bạn tải file về giải nén ra sẽ được file ISO bên trong. File ISO này có...

Windows 8.1 Pro Volume X64 ISO

Đây là file cài đặt dạng ISO 64 bit của Windows 8.1 Pro. Các bạn tải file về giải nén ra sẽ được file ISO bên trong. File ISO này có...

Windows 8 Pro Volume X86 ISO

Đây là file cài đặt dạng ISO 32 bit của Windows 8 Pro. Các bạn tải file về giải nén ra sẽ được file ISO bên trong. File ISO này có...

Windows 8 Pro Volume X64 ISO

Đây là file cài đặt dạng ISO 64 bit của Windows 8 Pro. Các bạn tải file về giải nén ra sẽ được file ISO bên trong. File ISO này có...

Bài Mới