Windows 7 Multi Edition SP1 X86 ISO

Thông tin: Đây là bản Windows 7 32 bit SP1 nguyên bản từ Microsoft. ISO khi cài đặt sẽ cho ta lựa chọn bản muốn cài. ISO đã bao gồm các bản...

Windows 7 Multi Edition SP1 X64 ISO

Thông tin: Đây là bản Windows 7 64 bit SP1 nguyên bản từ Microsoft. ISO khi cài đặt sẽ cho ta lựa chọn bản muốn cài. ISO đã bao gồm các bản...

Windows 7 Enterprise SP1 English X86 ISO

File Name: Windows 7 Enterprise SP1 X86.rar Size: 2.26 GB MD5: 557801dd006e662a47062f0404661723 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 7 Enterprise SP1 English X64 ISO

File Name: Windows 7 Enterprise SP1 X64.rar Size: 2.96 GB MD5: 68f453ef2ebead72ea04849392aaac58 Download: Fshare Password: alldcm.com

Windows 7 AIO 48 in 1 32&64 bit ISO

File Name: Windows 7 AIO 48 in 1 32_64 bit.rar Size: 4.12 GB MD5: 19a56de275d305f4d031969681eff8a0 Download: Fshare Password: alldcm.com

Bài Mới