Windows 11 V21H2 Build 22000.160 (No TPM 2.0, UEFI, Secure Boot Required).

135
  • Đây là phiên bản Windows 11 không yêu cầu có TPM 2.0, UEFI và Secure Boot khi cài đặt.
  • Được làm từ file iso gốc tải từ server của Microsoft.
  • Tích hợp sẵn NET Framework 3.5.
  • Bạn có thể sử dụng file iso này để cài đặt cho những máy có hoặc không hỗ trợ UEFI, Secure Boot và TPM 2.0.
  • Đây là bản cài dạng Multi Editions. Bao gồm bản cài đặt của các phiên bản sau:
Windows 11 Home
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 11 Education
Windows 11 Enterprise

– Bạn có thể truy cập vào trang chủ Microsoft theo đường link sau để tìm hiểu thêm về bản Windows 11 này: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/08/19/announcing-windows-11-insider-preview-build-22000-160

  • Một vài hình ảnh của bản build 22000.160.
Hình 01: Lựa chọn phiên bản để cài đặt Windows 11.
Hình 02: Thông tin tổng quan về hệ thống.
Hình 03: Giao diện Desktop.
Hình 04: Nút Start
Hình 05: Task Manager
Hình 06: This PC
Hình 07: Các chương trình đã được cài đặt.
Hình 08: Các bản cập nhật đã cài.
  • DOWNLOAD: (Tắt trình chặn quảng cáo nếu có).
File: 22000.160.210811-1701.CO_RELEASE_SVC_PROD2_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US_FIX.iso
MD5: 60e7960c545ccea95cb4e17229f5db6e
SHA1: 144f2ddc9c50cf902da718002534ef884d2faf43
CRC32: 97b6ed6f