Windows 10 Enterprise LTSB 2015 X64/X86 ISO

1878

File iso cài đặt của Windows 10 Enterprise LTSB 2015 bao gồm bản 32 bit và 64 bit. Đây hoàn toàn là những file iso nguyên bản chưa qua chỉnh sửa. Được Alldcm.com nén lại tiện quản lý.

Một vài hình ảnh của Windows 10 Enterprise LTSB 2015.

Setup Windows 10 Enterprise LTSB 2015
Getting Ready – Windows 10 Enterprise LTSB 2015
Desktop – Windows 10 Enterprise LTSB 2015
  • Thông tin tải về: (Download) – Nhập Captcha để đến trang Download.

Bản 32 bit: DOWNLOAD

NameWindows 10 Enterprise 2015 LTSB X86.rar (2.52 GB)
MD5ad7459196e9c3bdfb1dd2ff53976ba3e
Source: (en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x86_dvd_6848454.iso)
Password: alldcm.com

Bản 64 bit: DOWNLOAD

Name: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB X64.rar (3.43 GB)
MD5: 9768f29fda0e902c3bae7b98fc36a4c6
Source: (en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x64_dvd_6848446.iso)
Password: alldcm.com

Lưu ý: Sau khi tải về nhớ check lại mã MD5 của file vừa tải và trên web này phải trùng nhau. Nếu không đúng! Bạn nên tải lại để tránh bị lỗi file khi cài đặt.