Windows 10 Enterprise 2016 LTSB X64 ISO

958

Được lấy từ file iso nguyên bản chưa qua chỉnh sửa. Đã được test thử trên hệ thống phần cứng thật. Và để tiện chia sẻ thì Alldcm.com đã nén lại với định dạng đuôi RAR có đặt mật khẩu để bảo vệ file tránh bị chèn mã độc.

Tải về:   Download     (Nhập Captcha để đến trang đích)

File Name: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB X64.rar
(en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso)
Size: 3.33 GB
MD5: 1157579060332ecbf984136118349f6a
Password: alldcm.com