Adobe CC 2018 X64 Collection

386

Trọn bộ sưu tập phần mềm mới nhất phiên bản 2018 của hãng Adobe. Bao gồm Photoshop, After Effects, Lightroom Classic…

Một vài hình ảnh trong bộ Adobe CC 2018

Main_Adobe Photoshop CC 2018
Start_Audition CC 2018
Main_Audition CC 2018
Lightroom CC 2018
Main_Lightroom CC 2018

Link tải:

Adobe After Effects CC 2018 (2.0 GB) MD5: 80ce75b7f297d23c87717faedfab4055
Adobe Animate CC 2018 (1.98 GB) MD5: 29841afc1e7f7d39eec3139c13bf58f7
Adobe Audition CC 2018 (482 MB) MD5: 757d2314074cf1c4188095446e6059d7
Adobe Bridge CC 2018 (1.26 GB) MD5: 60e2d86e3b53f34b48e5973eb3062cbb
Adobe Character Animator CC 2018 (990 MB) MD5: f2ea52eb5fba39c84136c19dc2ca6b37
Adobe Dimension CC (1.67 GB) MD5: fe0877a213da23ef88eed33f5870c933
Adobe Dreamweaver CC 2018 (1.22 GB) MD5: fd6edf0b999aa4eb99b0e67ac111dee0
Adobe Illustrator CC 2018 (2.26 GB) MD5: da9bfea2ecf9a2f56900fcf1c0675b9f
Adobe InCopy CC 2018 (1.15 GB) MD5: 440335bc1217ba8a9d7530eb79060655
Adobe InDesign CC 2018 (1.16 GB) MD5: 7f69b48fa1f5ba79e44940f01f7c8aa8
Adobe Lightroom Classic CC (1.44 GB) MD5: 61a29c29ae75c823d71082911d81b8df
Adobe Media Encoder CC 2018 (1.52 GB) MD5: 8ab7bcc4ecc3392745db58210e80d003
Adobe Muse CC 2018 (1.04 GB) MD5: 179ced5236d927f99fb83878b1efce98
Adobe Photoshop CC 2018 (1.82 GB) MD5: 2cbef19c614217c9fe35d3578f23fccd
Adobe Prelude CC 2018 (0.97 GB) MD5: 8616111476ddf47374b947022f8d8b46
Adobe Premiere Pro CC 2018 (1.71 GB) MD5: 493823ac5ec0e65cf6ff8b1d5bc5e29e
Adobe XD CC 2018 (571 MB) MD5: 15024795c50549c0846816959495a885

Password: alldcm.com

LƯU Ý:

Nếu bạn gặp lỗi:

The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-1.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

Vui lòng đọc hướng dẫn sửa lỗi tại đây:

Hướng Dẫn Sửa Lỗi Adobe CC 2018 Can’t Start